Je eerste motorrijles, dit moet je weten voor je begint?

Als het je ultieme wens is om legaal op een motor aan het verkeer te mogen deelnemen, dan zul je een motorrijbewijs in de wacht moeten slepen. Dit kan alleen door je aan te melden bij een motorrijschool en via deze school motorrijles te volgen. Rijlessen voor de motor werken anders dan de meer bekende autorijlessen. Alles wat je over motorrijles moet weten wordt in dit artikel uiteengezet. 

Hoe oud moet je zijn voor je motorrijlessen mag nemen?

Laten we even beginnen met de minimumleeftijden die gelden voor motorrijlessen. Deze hangen af van het type motor dat je wilt gaan besturen. Op een lichte motor (A1) mag je met een leeftijd van 17 jaar al rijlessen nemen. Voor een middelzware motor (A2) geldt een minimumleeftijd van 20 jaar, al kan dit 19 jaar zijn als je een rijbewijs voor de lichte motor hebt. Om op een zware motor (A) les te mogen volgen moet je sowieso 21 jaar zijn.

Zo verloopt een motorrijles in grote lijnen

Wanneer je een motorrijles volgt, is het gebruikelijk dat je instructeur in een auto of op een motor achter je aan rijdt. Deze instructeur geeft je via een zendertje aanwijzingen door. Dit kan gaan over waar je naartoe moet rijden, maar ook tips over hoe je het voertuig beter kunt besturen. Deze communicatie is trouwens eenzijdig. Je kunt dus niet terugpraten naar je instructeur.

Motorrijlessen vinden in het begin plaats op een les terrein dat voor het overige verkeer is afgesloten. In het begin ligt de aandacht vooral op motorbeheersing. Op het moment dat jij de voertuigbeheersing onder de knie hebt leg je het AVB-examen af. Wanneer jij het AVB-examen heb behaald zullen de lessen plaatsvinden op de weg. De focus ligt dan op de verkeersdeelname, naleven van de verkeersregels, vermijden van onveilige situaties en inschattingsvermogen van verkeerssituaties. Wanneer jij deze vaardigheden onder de knie hebt ben jij klaar voor jou AVD-examen.

Kies een goede motorrijschool

Nu je grofweg weet hoe motorrijlessen verlopen, begrijp je wel hoe belangrijk het is om bij een goede motorrijschool aangesloten te zijn. Soms gaat het hierbij om rijscholen die louter motorrijles aanbieden, maar ook bestaan er heuse verkeersscholen waarbij rijlessen voor de motor een van de onderdelen is.

Hoe dan ook, raadzaam is om even goed onderzoek te doen naar de rijscholen in jouw woonomgeving. Probeer zelfs even kennis te maken met (de instructeurs van) de rijscholen die motorrijlessen aanbieden. Dat je een goede klik hebt met zo’n school is namelijk enorm belangrijk. Dit zorgt er immers voor dat je je goed voelt tijdens de lessen. Je leert de vaardigheden dan ook beter en sneller aan, iets dat minder rijlessen en kosten tot gevolg heeft. 

Kijk bij het uitkiezen van je motorrijschool dus zeker niet alleen naar de prijzen van de rijlessen. Onderzoek bijvoorbeeld ook welke rijschool welk slagingspercentage heeft. Dit percentage zegt namelijk veel over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de school. Check ook of je beoogde rijschool is aangesloten bij een brancheorganisatie. Sluit je daarnaast ook zeker aan bij de rijschool die les geeft op de motor die jij later graag wilt besturen. Vraag bij twijfel over een rijschool gerust ook eens een proefles aan.

Zorg voor de juiste kleding voor de motorrijles

Een aspect dat tenslotte ook niet onderschat moet worden betreft de kleding. Tijdens elke rit op de motor, dus ook met je motorrijles, is je kleding namelijk essentieel. Goede motorkleding draag je voor de veiligheid. Deze kleding zorgt ervoor dat de schade aan jouw lichaam beperkt blijft bij een onverhoopte val. Koop dus op tijd die motorkleding aan die past bij het type motor waarop je gaat rijden.

Recente blogs Artikelen