Hoe gaat het AVB-examen?

Als je een motorrijbewijs in de wacht wil slepen, dan zul je daar twee soorten praktijkexamens voor moeten afleggen. Hierbij gaat het om het AVD- en het AVB-examen. Het AVB-examen is het examen dat in dit artikel wordt behandeld.

De afkorting AVB staat voor Algemene Voertuig Beheersing. Voordat je legaal kunt en mag rijden op de motor is het nodig dat je dit motor examen AVB ook daadwerkelijk haalt. Bij motoren wordt de voertuigbeheersing namelijk als extra essentieel beschouwd. In bepaalde opzichten zijn motoren namelijk moeilijker te besturen dan sommige andere soorten voertuigen.

In de volgende alinea’s lees je uit welke drie stappen het AVB-examen bij het CBR verloopt. De tweede stap, oftewel het examen zelf, is uiteraard het belangrijkst.

Voorafgaand aan het examen

Voordat je examen gaat doen, heb je uiteraard al via rijlessen flink aan je rijvaardigheid op de motor gewerkt. Een geldig theoriecertificaat voor de motor is ook nodig. Dit laatste is echter niet het geval als je al een autorijbewijs of een motorrijbewijs A1, A2 of A hebt.

Vlak voordat het examen zal beginnen, maak je eerst even kennis met de examinator. Deze zal dan eerst even uitleggen hoe het proces precies zal verlopen. Bovendien zal hij of zij je een paar vragen stellen, bijvoorbeeld om te controleren hoe het gesteld is met de kwaliteit van je ogen.

Het examen zelf

Hierna is het tijd voor het examen zelf. Goed om nu alvast te weten is dat dit zal plaatsvinden op een speciaal daarvoor aangewezen examenterrein. Je rijdt dan dus niet tussen het andere verkeer. Dit is niet nodig, want het gaat hier puur om het toetsen van je voertuigbeheersing.

Het AVB-examen bestaat uit zeven onderdelen. Hierbij gaat het om achteruit parkeren en om weer wegrijden uit het parkeervak. Bij de laatstgenoemde opdracht wordt gecheckt of je in staat bent om een scherpe bocht te maken. Verder moet je nog een slalom maken in een traag en een hoog tempo en dien je ook op lage snelheid een stuk rechtdoor te rijden. Andere oefeningen bestaan uit het uitwijken voor een denkbeeldig obstakel en het maken van een acht en een halve draai. Tenslotte wordt er nog van je gevraagd een noodstop en een precisiestop uit te voeren.

De examinator bekijkt je verrichtingen vanaf de zijkant van het terrein. Deze let puur op je voertuigbeheersing, zowel bij hoge als bij lage snelheid. 

Na afloop van het examen

Wanneer je het AVB-examen hebt afgerond, zul je niet lang hoeven wachten op het resultaat. Dit krijg je namelijk direct na afloop op het examenterrein te horen. Mocht je gezakt zijn, dan krijg je uiteraard ook te horen waarom. Zo weet je op welke onderdelen je je motorbeheersing nog kunt verbeteren. Je kunt dan het best nog een paar rijlessen inplannen en vervolgens weer hetzelfde examen afleggen.

Recente blogs Artikelen